Veemõõdusõlm

Mis on veemõõdusõlm?
Veemõõdusõlme paigaldatakse veearvesti. Veemõõdusõlme keskne osa on metallist kandur (konsool), mille külge kinnitatakse erinevad liitmikud ja kraanid. Veemõõdusõlme joonis ja täpsemad tehnilised nõuded on toodud Veemõõdusõlme tehnilised tingimused

Miks on veemõõdusõlme vaja?
– Veemõõdusõlm kaitseb majasisest veetorustikku purunemise eest. Torustikus võivad olla aja jooksul tekkinud erinevad pinged ning lisaks võib torustik olla vananenud ja kulunud. Samuti võib torustik olla ehitatud selliselt, et torustiku lahti ühendamist ei ole ehitaja poolt ette nähtud. Seepärast võib juhtuda, et toruosade, kraanide, veearvesti või muude toruosade vahetamise käigus liiguvad torustiku osad oma tavapärasest asendist välja. Liikumise tagajärjel võib torustik hakata lekkima või halvemal juhul lõhkeb mõningase kasutamise järel. Suurte torustiku pingete korral ei ole peale torustiku liikumist võimalik torustike otsi enam üldse omavahel ühendada. Torustiku lahti ühendatud osade liikumise ning eelpool kirjeldatud ohud hoiab ära veemõõdusõlme konstruktsioon.

– Veemõõdusõlm kaitseb isikut, kes veearvestiga kokku puutub. Veearvestiga võib kokku puutuda nii veearvesti vahetaja kui ka näiteks majaomanik arvestit kontrollides või arvesti näitu vaadates. Veemõõdusõlme elektriline maandus neutraliseerib majasiseses veetorustikus oleva võimaliku elektrilise pinge ning veearvestiga kokkupuutuv isik on kaitstud elektrilöögi eest.

– Veemõõdusõlm kaitseb veearvestit. Veearvesti on mõõteseade ning ei see ole mõeldud tavapärastele torustike poolt tekitatud mehhaanilistele jõududele vastupanuks. Nii nagu näiteks mobiiltelefoni kaitstakse erinevate katete ja kaantega või elektrienergia arvestit vastava kapiga, nii kaitstakse ka veearvestit veemõõdusõlmega. Veemõõdusõlmes olev kandur võtab torustiku poolt tekitatud võimalikud kahjulikud jõud niiöleda enda kanda.

Millal veemõõdusõlme nõue tekkis?
Veemõõdusõlme nõue on tehnilise sisuga nõue ning mõõdusõlme olemasolu on olnud vajalik ajast, mil vee kasutamist veearvestitega mõõtma hakati. Kui mingil põhjusel ei ole mõõdusõlme vajadusele varem tähelepanu juhitud või seda selgelt nõutud, tuleb mõõdusõlm siiski võimalikult kiiresti välja ehitada.

Miks veemõõdusõlme peab ehitama ja selle eest ka maksma  kinnistu omanik?
Veemõõdusõlm on kinnistu veetorustiku oluline osa. Kinnistu veetorustik kuulub kinnistu omanikule ning torustiku ehituse ja korrashoiu kulud on kinnistu omaniku kulud. Lisaks on vastav nõue kehtestatud ja Viljandi linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas.