Seisva vee riskid

Seisev vesi võib põhjustada terviseriske. Vähese veetarbimise korral kiireneb mikroorganismide kasv hoonesisestes veetorustikes, -boilerites, -filtrites ja muudes seadmetes . Vee kvaliteedi tagamiseks peab vesi torustikes vahetuma vähemalt üks kord ööpäevas. Kui joogiveeks tarvitatav vesi on seisnud torustikes ja seadmetes kauem, on soovitatav lasta vesi kraanist mõned minutid vabalt voolata. Samuti on sõltumata veetarbimisest vaja regulaarselt ( keskmiselt kord kuus) välja vahetada või puhastada veefiltrite filterelemendid. Üldiselt ei ole Viljandi linnas veefiltrite kasutamine vajalik ega ka soovitatav, kuna vee kvaliteet tänavatorustikes vastab täielikult joogiveele kehtestatud nõuetele. Probleeme võivad tekitada amortiseerunud ja settega täitunud kinnistute- ja hoonesisesed veetorustikud. Sellisel juhul võib veefiltrite kasutamine olla õigustatud.