Valdkonna teenuste osutajad

AS Viljandi Veevärk ei vastuta alltoodud teenuste osutajate töö kvaliteedi, – hindade, – tähtaegade jms eest.
Kõik teenuse tellimisega ja teenuse osutamisega seonduv lahendatakse osapoolte omavaheliste kokkulepete teel. Teenuste osutajate nimekirjad on toodud tähestikulises järjekorras. Teenuse osutajatel, kes soovivad oma andmete avaldamist nimekirjas, tuleb vastav taotlus edastada e-postile info@viljandivesi.ee

Almaris Projekt OÜ518 5879paagi maht kuni 3,2m3
Fekto OÜ558 8811 ; 552 0414paagi maht kuni 12,0m3
Fekto OÜ558 8811 ; 552 0414Kanalisatsiooniummistuste avamine tross-seadmega, välitorustike survepesu
Fellin Varahaldus OÜ5550 5505Kanalisatsiooniummistuste avamine tross-seadmega
Jaak Nirk OÜ529 1380Kanalisatsiooniummistuste avamine tross-seadmega, hoonetesiseste torustike ehitus ja remont, veemõõdusõlmede ehitus
Vilterm OÜ5822 9198Kanalisatsiooniummistuste avamine tross-seadmega, hoonetesiseste torustike ehitus ja remont, veemõõdusõlmede ehitus
7 Kuud OÜ5347 4594Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd, kaevetööd
ESRO AS435 1060Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd, kaevetööd, soojasõlmede hooldus, veemõõdusõlmede ehitus
Fagott Grupp OÜ510 5295Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd, kaevetööd, veemõõdusõlmede ehitus
FIE Ülo Kikas527 0870Hoonete sisesed vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus- ja remonditööd, veemõõdusõlmede ehitus
Lossi Torutööd OÜ557 2380Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus- ja remonditööd, kaevetööd, veemõõdusõlmede ehitus
Mulgi Torud OÜ5359 3383Hoonete sisesed vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus- ja remonditööd, veemõõdusõlmede ehitus
San-Erika Ehituse OÜ5331 3615Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd, kaevetööd
Stone House OÜ518 2576Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd, kaevetööd
Suja Ehitus OÜ518 2597Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd, kaevetööd
Tomex Tööd OÜ5333 3904Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd, kaevetööd
Vilterm OÜ5822 9198Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus- ja remonditööd, kaevetööd, veemõõdusõlmede ehitus
Altren Projekt OÜ5340 2723vahurlaas@gmail.com
Inseneribüroo Muru OÜ514 3132jaakmuru@hot.ee
Inseneribüroo Nugis OÜ5590 6542info@ibnugis.ee
Nool Projekt OÜ524 0808info@noolprojekt.ee
Reaalprojekt OÜ608 1100info@reaalprojekt.ee