Labor

AS Viljandi Veevärk labor on EAK poolt akrediteeritud katselabor L092 standardi EVS -EN ISO/IEC 17025:2017 nõuete suhtes.
Proovivõtjad on atesteeritud ja omavad vastavaid tunnistusi. AS Viljandi Veevärk labor kinnitab, et viib läbi kõik oma tegevused konfidentsiaalselt ja erapooletult.
Labori akrediteerimise käigus võivad klientide andmeid näha Eesti Akrediteerimiskeskuse (EAK) töötajad, kuid info ei kuulu avalikustamisele. Akrediteerimisalas olevate metoodikatega saab tutvuda täpsemalt EAK-i kodulehel:https://www.eak.ee/dokumendid/pdf/kasitlusala/L092.pdf

Metoodikaid puudutavate küsimustega  pöörduge AS Viljandi Veevärk laborijuhataja poole, tel: 614 0020