Hanked

  • AS Viljandi Veevärk annab tasuta ära reoveeset.
  • Ligikaudne kogus aastas 3500 tonni (ka väiksemad kogusted min 100 tonni)
  • Sette töötlemine ja kasutamine on rangelt reguleeritud ning vastavad üldnõuded tulenevad Veeseadusest