Teenuste hinnakiri

Teenuse nimetusÜhikHind EUR
(käibemaksuta)
Hind EUR
(käibemaksuga22%)
Reovee äravedu kuni 4m(lisandub saastenäitaja grupi hind (vt selgitus 1))kord58,0070,76
Reovee äravedu kuni 8m3 (lisandub saastenäitaja grupi hind (vt selgitus 1))kord110,00134,20
Reovee kogumiskaevu survepesu pärast tühjendamistkord18,0021,96
Välitorustike uuringud kaameragakord75,0091,50
Kanalisatsioonirajatiste survepesu ja/või kanalisatsiooni ummistuste likvideerimine (vt selgitus 2)tund85,00103,70
Sõidukite ja veokite kilomeetritasu (vt selgitus 3)km1,301,59
Lukksepatöö (vt selgitus 4)tund34,0041,48
Valdkonna konsultatsioontund40,0048,80
Tarbimise mõõtmine rohkem kui ühes kinnistu mõõtepunktismõõtepunkt0,961,17
Väljakutse tasu (vt selgitus 5)kord23,0028,06
Töö väljaspool tööaega (täiendavalt)tund19,0023,18
Rasvapüüdja puhastus (kuni 3m3)kord180,00219,60
Liivapüüdja puhastus (kuni 8m3)kord180,00219,60
Tehnoloogilise vee vedu objektile kliendi mahutisse kuni 6 m3( vt selgitus 6)kord79,0096,38
Reovee vastuvõtt Kösti reoveepuhastis (ei sisalda transporti purglasse); hind sõltub reovee saastenäitaja grupist (vt selgitus 7).I grupp m33,253,97
II grupp m36,507,93
III grupp m39,7511,90

Selgitused:

  1. Teenuse baashind kehtib olmereovee kohta (üldjuhul elamud, administratiivhooned jms). Tööstus- ja tootmistegevuse reovee teenusele lisandub reovee saastenäitaja III grupi lisatasu. Madalama reostusgrupi tasu rakendamiseks tuleb kliendil tellida iga veokoguse kohta laboratoorne saastenäitajate määramise analüüs vastavat teenust osutavatelt sertifitseeritud laboritelt. Reovee tühjenduskaevu kaugus kuni 6 meetrit veoauto tagumisest otsast. Juurdepääs peab olema veoautoga sõidetav. Reovesi peab olema pumbatav ehk piisava veesisaldusega ning ei tohi sisaldada tahkeid jäätmeid (pudelid, riie, puit jms).
  2. Minimaalne teenuse arvestusaeg on 0,5 tundi kliendi juures. Edasi iga järgmise 0,5 tunni alustamisel lisandub tasu 0,5 tunni eest . Hind sisaldab: tehnika ettevalmistus, teenuse osutamine, reovee purgimine, tehnika puhastus, reovee puhastamine.
  3. Teenuse osutamisel väljaspool Viljandi linna, Viiratsi alevikku, Vana-Võidu küla ja Jämejala küla lisandub teenuse hinnale kilomeetritasu läbitud teepikkuse eest Viljandi Kösti reoveepuhastist (Tartu tn 123) sihtkohta ja tagasi.
  4. Lukksepatöö lisandub vajadusel lisateenuste osutamisel (sh nt tarbeveemüük kliendimahutisse objektilt Tartu tn 123, vee- ja kanalisatsioonirajatistega seonduvad lisatööd kinnistutel).
  5. Väljakutse tasu rakendatakse kui teenuse osutajast mitteolenevatel põhjustel jääb teenus tegemata. Väljaspool Viljandi linna, Viiratsi alevikku, Vana-Võidu küla ja Jämejala küla lisandub kilomeetritasu. Teenuse tegemise võimalikkuse üle otsustab teenuse osutaja kohapeal.
  6. Tehnoloogiline vesi on mõeldud kasutamiseks ehitusveena ja kastmiseks jms Kord – toomise tasu arvestatakse ka koguse puhul, mis jääb alla 6 m3.
  7. Viljandi Linnavolikogu 30.01.2013 määrus nr 146 „Viljandi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri“ §7 lg8 reovee reostusnäitajate reostusgrupid.