Ehitusnõuded

Ehitamisel ja projekteerimisel tuleb lähtuda kõikidest valdkonda reguleerivatest dokumentidest. Olulisemad neist on:

RIIKLIKUD ÕIGUSAKTID

KOHALIKU OMAVALITSUSE ÕIGUSAKTID

AS VILJANDI VEEVÄRK NÕUDED

EESTI VABARIIGI STANDARDID

  • Veevarustuse välisvõrk EVS 921:2022
  • Väliskanalisatsioonivõrk EVS 848:2021
  • Hoone veevärk EVS 835:2022
  • Hoone kanalisatsioon EVS 846:2021