Juhtimissüsteem

AS Viljandi Veevärk rakendab alates 2009.a oma tegevuses
sertifitseeritud kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001:2015

Juhtimispõhimõtted:

  • Tagama klientide/tarbijate rahulolu kvaliteetse vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamise abil
  • Moodustama ühtse, ausa, kohusetundliku ja kõrgete erialaste oskustega meeskonna
  • Rakendama juhtkonna eestvedamisel kaasaegsed juhtimisvõtted ja kõrge töökultuuri
  • Tagama töötajatele rahulolu kaasaegsete töövahendite, infrastruktuuri, koolituste ja motivatsioonisüsteemi kaudu
  • Tagama juhtimissüsteemi mõjususe pideva parendamise ettevõtte tõhusamaks toimimiseks
  • Järgima tegevusega seotud õigus- ja normdokumentide nõudeid.