Riskide hindmine

AS Viljandi Veevärk tegevusriske veeteenuse tagamisel on käsitletud asutuse poolt koostatud dokumendis “AS Viljandi Veevärk – Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüs ja plaan”. Dokumendi koostamise aluseks on Vabariigi Valitsuse 29.07.2021 määrus nr 75 “Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani nõuded, nende koostamise ning plaani kasutuselevõtmise nõuded ja kord”
Riskianalüüsi ja plaani on kooskõlastanud Viljandi Linnavalitsus kui elutähtsa teenuse toimepidevust korraldav asutus.