Teenusleping

  • Teenusleping sõlmitakse kinnistu omanikuga, kaasomandi korral kaasomanike esindajaga kokkuleppe alusel.
  • Juriidilise isiku puhul allkirjastab lepingu äriregistri andmetel esindusõigust omav isik.
  • Rentnikega teenuslepingut ei sõlmita.
  • Uute ja rekonstrueeritavate ehitiste puhul tuleb enne teenuslepingu sõlmimist esitada kinnistule paigaldatud välitorustike kohta teostusjoonis .dwg failivormingus ja veemõõdusõlme asukoht hoones.

Dokumentide vormid: