Kontakt

AS Viljandi Veevärk
Tartu tänav 123, Viljandi 71005
Üldinfo6140010info@viljandivesi.ee
Klienditeenindus *6140013klient@viljandivesi.ee
Labor6140020
Tänavavalgustus
(automaatvastaja)
4354000valgustus@viljandivesi.ee

* Tööpäevadel kell 8:00-16:30 vastab telefonile nr 614 0013 klienditeenindaja. Töövälisel ajal on telefon mõeldud ainult avariiteadete edastamiseks ning kõne suunatakse automaatvastajale, kus helistaja saab teha järgmised valikud:
1. kõne salvestamine (salvestusega tegeletakse järgneval tööpäeval)
2. kõne suunamine valves olevale lukksepale (teeninduskvaliteedi tagamiseks kõne salvestatakse)