Viljandi Veevärk: “Puhas vesi inimesele, puhas vesi loodusele”

Operatiivinfo

27.09.2023

Veetorustike hooldustööd

27.09.2023 toimub Paalalinna, Männimäe ja Uueveski piirkonnas tuletõrje veevõtukohtade kontroll, mis võib põhjustada vee kvaliteedi ja -rõhu kõikumisi.

Loe lähemalt

26.09.2023

Veekatkestus 02.10.2023

Seoses veetorustiku remonttöödega toimub veekatkestus Pikal tänaval esmaspäeval 02.10.2023 kell 10.00 – 14.00 järgmistel kinnistutel:– Pikk tn: 16,18,18aSeoses katkestusega võib...

Loe lähemalt

26.09.2023

Veekatkestus 29.09.2023

Seoses veetorustiku ehitustöödega toimub veekatkestus C.R.  Jakobsoni tänaval reedel 29.09.2023 kell 8.00 – 11.00 järgmistel kinnistutel:– C.R. Jakobsoni tn: 2, 3,...

Loe lähemalt

14.09.2023

Ehitustööd Lennuki tänava piirkonnas

11.september – 30.november toimub Lennuki tänava piirkonnas vee -, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustike ehitus. Tööde teostaja Tomex Tööd OÜ. Kaevekohtade katendid...

Loe lähemalt

06.09.2023

Klientide kontaktandmete muutmine

Kontaktandmete muutmiseks palun saatke vastav e-kiri aadressile klient@viljandivesi.ee

Loe lähemalt

01.09.2023

Uus veebileht

ASi Viljandi Veevärk veebileht on uuenemas. Võimalikud on väiksemad probleemid lehe toimimisel. Palume nendest teatada telefoni või e-posti teel.

Loe lähemalt

Liitumine ja muu info kliendile

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga kaetud alal on kõigil kinnistu omanikel õigus liituda ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga (liitumisena käsitletakse ka olemasoleva liitumispunkti asukoha või selle tehnilise lahenduse muudatust kliendi soovil).

AS Viljandi Veevärk

ASis Viljandi Veeärk on alates 2009. aastast sertifitseeritud kvaliteedijuhtimissüsteem ISO 9001:2015.
Viljandi linn sai endale ühisveevärgi 1911. aastal, mil rajati meie linna siluetti kuuluv veetorn ja esimene puurkaev.

Korduma kippuvad küsimused

Kokku on 8 etapi: liitumistaotlus, liitumistingimuste väljastamine, ehitusprojekti koostamine, liitumisleping, liitumistasu, veevärgi ehitusegevus, liituja ehitustegevus, liitumine.

Loe lähemalt liitumise lehel.

Veemõõdusõlm on seade või süsteem, mis mõõdab ja registreerib vee tarbimist või vooluhulka mingis kindlas kohas, näiteks majapidamises, tööstusettevõttes või põllumajanduslikus rajatises. Veemõõdusõlme peamiseks komponendiks on tavaliselt veemõõtja ehk hüdromeeter, mis mõõdab läbivoolava vee kogust.

Veemõõdusõlme funktsioonid ja omadused võivad varieeruda sõltuvalt selle kasutuskohast ja eesmärgist:

  1. Tarbimise mõõtmine: Kõige tavalisem kasutuskoht on majapidamistes, kus veemõõdusõlm mõõdab tarbitava vee kogust, et arvutada vee eest tasumisele kuuluv summa.
  2. Vooluhulga mõõtmine: Suuremates süsteemides, näiteks jõgedes või kanalites, võib veemõõdusõlme kasutada veevoolu mõõtmiseks.
  3. Andmete salvestamine: Mõned kaasaegsed veemõõdusõlmed võivad sisaldada andmelogereid või muud tüüpi seadmeid, mis salvestavad mõõdetud andmeid teatud ajavahemike järel.
  4. Kauglugemine: Paljudel kaasaegsetel veemõõtjatel on võimalus edastada andmeid kauglugemise teel, mis võimaldab vee-ettevõtetel koguda tarbimisandmeid ilma kohapeal käimata.
  5. Lekke tuvastamine: Mõned veemõõdusõlmed võivad tuvastada ebatavalisi vooluhulga muutusi, mis võivad viidata lekkele süsteemis.

Veemõõdusõlme paigaldamine ja hooldamine on oluline, et tagada täpne ja usaldusväärne vee tarbimise mõõtmine. Ebatäpsed mõõtmised võivad põhjustada ebaõigeid arveldusi ja võivad viia ressursside raiskamiseni.