Proovide võtmine

Proovide vastuvõtt laborisse E – K kell 8.00 – 12.00
Pudelite väljastamine proovivõtuks tööpäevadel kella 8.00-16.30
Proovide uuringute tellimisel on vajalik eelnev konsultatsioon laboriga proovi koguse, taara ja proovitoomise aja suhtes. Laborist uuringut tellides nõustub klient labori poolsete tingimustega sealhulgas metoodikad jms.
Akrediteeritud proovivõtjat saab tellida ainult Viljandi linna piires.
Analüüside tellimiseks palume esmalt kokku leppida sobiv aeg, proovi võtmine ning uuritavad näitajad: annely@viljandivesi.ee või telefonil 507 0810
Eesti Akrediteerimiskeskus (EAK) viib meie laboris läbi üks kord aastas EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 järelevalvehindamise auditeid, mille käigus nad võivad tutvuda kliendi proovide analüüsitulemustega.
Proovide võtmisel tuleb jälgida, et ei saastataks proovivõtuanumaid ega nende korke. Laborist saadud proovivõtupudeleid ei avata enne proovi võtmist.
Korgi sisepind ja pudeli suu ei tohi kokku puutuda kraaniga ega muu saastava pinnaga (korki hoida pudeli täitmisel käes).

Proovi võtmine kraanist:
Eemaldatakse kõik lisa seadmed, mis võivad mõjutada vee kvaliteeti (voolikud, filtrid ja kindlasti kraani otsas olev sõel).
Veel lastakse joosta kuni vee temperatuur jaheneb (vähemalt 1 – 2 minutit, vajadusel kauem). See on oluline, et ei analüüsiks torudes seisvat vett.
Võimalusel desinfitseeritakse mikrobioloogilise analüüsi puhul kraani ots leegiga või desinfitseeriva lahusega. Seejärel lastakse veel uuesti 1 – 2 minutit voolata. Ainult keemiliste uuringute jaoks proovi võtmisel pole desinfitseerimine vajalik. Pudelid täidetakse selliselt, et veeproovi ja pudeli korgi vahele jääks umbes 2 cm õhuruumi.
Pudelid suletakse tihedalt.

Proovi võtmine salvkaevust:
Vesi võetakse igapäevaselt kaevust veevõtuks kasutatava puhta nõuga.
Ca 1/3 nõu sisust kallatakse ära ning üle sama anuma serva valatakse vesi peene joana proovipudelitesse. Jälgida et vesi ei pritsiks maast ja ei saastaks pudeleid.
Reo- ja heitvee proove võib võtta ka vajadusel oma taarasse. Sobivad läbipaistvad veepudelid  (proove mitte võtta fanta, cola, õlle jne taarasse).

Proovide transport:
Proovid tuua laborisse niipea kui võimalik peale proovide võtmist (soovitavalt 6 h jooksul).
Kui ei ole võimalik proove koheselt laborisse toimetada, tuleb need panna vahetult peale proovi võtmist külmkappi. Proovid peavad jõudma laborisse hiljemalt 18 h peale proovivõttu.