Veemõõdusõlm

Mis on veemõõdusõlm?
Veemõõdusõlme paigaldatakse veearvesti. Veemõõdusõlme keskne osa on metallist
kandur (konsool), mille külge kinnitatakse erinevad liitmikud ja kraanid. Veemõõdusõlme
joonis ja täpsemad tehnilised nõuded on toodud siin.

Miks on veemõõdusõlme vaja?
  – Veemõõdusõlm kaitseb majasisest veetorustikku purunemise eest.
Torustikus võivad olla aja jooksul tekkinud erinevad pinged ning lisaks võib torustik olla
vananenud ja kulunud. Samuti võib torustik olla ehitatud selliselt, et torustiku lahti ühendamist
ei ole ehitaja poolt ette nähtud. Seepärast võib juhtuda, et toruosade, kraanide, veearvesti või
muude toruosade vahetamise käigus liiguvad torustiku osad oma tavapärasest asendist välja.
Liikumise tagajärjel võib torustik hakata lekkima või halvemal juhul lõhkeb mõningase kasutamise järel. 
Suurte torustiku pingete korral ei ole peale torustiku liikumist võimalik torustike otsi enam
üldse omavahel ühendada. Torustku lahtiühendatud otste liikumise ning eelpool kirjeldatud ohud
hoiab ära veemõõdusõlme konstruktsioon.

  – Veemõõdusõlm kaitseb isikut, kes veearvestiga kokku puutub.
Veearvestiga võib kokku puutuda nii veearvesti vahetaja kui ka näiteks majaomanik arvestit
kontrollides või arvesti näitu vaadates. Veemõõdusõlme elektriline maandus neutraliseerib
majasiseses veetorustikus oleva võimaliku elektrilise pinge ning veearvestiga kokkupuutuv
isik on kaitstud elektrilöögi eest.

  – Veemõõdusõlm kaitseb veearvestit
Veearvesti on mõõteseade ning ei see ole mõeldud tavapärastele torustike poolt tekitatud
mehhaanilistele jõududele vastupanuks. Nii nagu näiteks mobiiltelefoni kaitstakse erinevate
katete ja kaantega või elektrienergia arvestit vastava kapiga, nii kaitstakse ka veearvestit
veemõõdusõlmega. Veemõõdusõlmes olev kandur võtab torustiku poolt tekitatud võimalikud
kahjulikud jõud nii öleda enda kanda.

 Millal veemõõdusõlme nõue tekkis?
Veemõõdusõlme nõue on tehnilise sisuga nõue ning mõõdusõlme olemasolu on olnud vajalik
ajast, mil vee kasutamist veearvestitega mõõtma hakati. Kui mingil põhjusel ei ole mõõdusõlme
vajadusele varem tähelepanu juhitud või seda selgelt nõutud, tuleb mõõdusõlm siiski võimalikult
kiiresti välja ehitada.

Miks veemõõdusõlme peab ehitama ja selle eest ka maksma  kinnistu omanik?
Veemõõdusõlm on kinnistu veetorustiku oluline osa. Kinnistu veetorustik kuulub kinnistu omanikule
ning torustiku ehituse ja korrashoiu kulud on kinnistu omaniku kulud. Lisaks on vastav nõue kehtestatud
ka Viljandi linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas.