Veekatkestus

Veevärgi klientidele joogivee andmise katkestamise (katkestus) tingimused peab  ehitaja eelnevalt Veevärgiga kokku leppima. Üldreeglina tuleb Veevärgile vastav kirjalik taotlus esitada info@viljandivesi.ee vähemalt 5 päeva ette. Taotluse esitamise- ja sellele järgnev päev peavad olema tööpäevad. Katkestuse kogupikkus Veevärgi kliendi jaoks ühes ööpäevas võib olla kuni 8 tundi. Veevärk saadab taotlejale vastuseks kirjaliku kinnituse katkestuse lubamise kohta. Ilma kinnituseta ei ole ehitajal õigust katkestust korraldada.