Veeteenuste hind

Alates 01. detsembrist 2022.a kehtib AS Viljandi Veevärk tegevuspiirkonnas (Viljandi linn, Viiratsi alevik, Vana-Võidu küla, Jämejala küla, Peetrimõisa küla, Mustivere küla) alljärgnev veeteenuse hind (€/m3):

TEENUSE NIMETUSTeenuse hind alates
01. detsember 2022
hind käibemaksutahind käibemaksuga
Tasu võetud vee eest1,271,52
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest1,511,81

Veeteenuse hind on kooskõlastatud  Konkurentsiameti 01.11.2022 otsusega nr 9-3/2022-046