Veeteenuse hind

Alates 01.veebruarist 2023.a on AS Viljandi Veevärk tegevuspiirkonnas uus veeteenuse hind.

Alates 01. veebruarist 2023.a kehtib AS Viljandi Veevärk tegevuspiirkonnas
(Viljandi linn, Viiratsi alevik, Vana-Võidu küla, Jämejala küla, Peetrimõisa küla,
Mustivere küla) alljärgnev veeteenuse hind (€/m3):

Teenuse nimetus Teenuse hind alates
01. veebruar 2023
teenusehind
käibemaksuta
teenusehind
käibemaksuga
Tasu võetud vee eest 1,33 1,60
Tasu reovee ärajuhtimise ja
puhastamise eest
1,59 1,91

Veeteenuse hind on kooskõlastatud  Konkurentsiameti 27.12.2022 nr 9-3/2022-056