Seisva vee riskid

Vähese veetarbimise korral võib hoonesisestes veetorustikes, -boilerites, -filtrites ja muudes seadmetes kiireneda mikroorganismide kasv. Vee kvaliteedi tagamiseks peab vesi torustikes vahetuma vähemalt üks kord ööpäevas. Kui joogiveeks tarvitatav vesi on seisnud torustikes ja seadmetes kauem, on soovitatav lasta vesi kraanist mõned minutid vabalt voolata. Samuti on sõltumata veetarbimisest vaja regulaarselt ( keskmiselt kord kuus) välja vahetada või puhastada veefiltrite filterelemendid.
Üldiselt ei ole Viljandi linnas veefiltrite kasutamine vajalik ega ka soovitatav, kuna vee kvaliteet tänavatorustikes vastab igati joogiveele kehtestatud nõuetele. Probleeme võivad tekitada amortiseerunud ja settega täitunud kinnistute- ja hoonesisesed veetorustikud. Sellisel juhul võib veefiltrite kasutamine olla õigustatud.