Hanked

– AS Viljandi Veevärk annab tasuta ära reoveeset.
Ligikaudne kogus aastas 3500 tonni (ka väiksemad kogusted min 100 tonni)
Sette töötlemine ja kasutamine on rangelt reguleeritud ning vastavad üldnõuded tulenevad Veeseadusest