Ehitusnõuded

Ehitamisel ja projekteerimisel tuleb lähtuda kõikidest valdkonda reguleerivatest dokumentidest. Olulisemad neist on:

RIIKLIKUD ÕIGUSAKTID
– Ehitusseadustik
– Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadus

 KOHALIKU OMAVALITSUSE ÕIGUSAKTID
– Planeerimis- ja ehitusalase tegevuse korraldamine
– Viljandi linna kaevetööde eeskiri
– Viljandi linna üldkasutatava territooriumi ajutise sulgemise kord

AS VILJANDI VEEVÄRK NÕUDED
– konkreetse objekti jaoks väljastatud tehnilised tingimused
– AS Viljandi Veevärk nõuded ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste ehitamisele ja ehitamisel kasutatavatele materjalidele Lisa 1.
– AS Viljandi Veevärk veemõõdusõlme tehnilised tingimused
– AS Viljandi Veevärk veemõõdusõlme (kastmisvesi) tehnilised tingimused
– AS Viljandi Veevärk veemõõdusõlme (oma kaev) tehnilised tingimused

EESTI VABARIIGI STANDARDID
– Veevarustuse välisvõrk EVS 921:2022
– Väliskanalisatsioonivõrk EVS 848:2021
– Hoone veevärk EVS 835:2022
– Hoone kanalisatsioon EVS 846:2021