TEADE!

AS Viljandi Veevärk teostab perioodil 15.07.2024-31.07.2024 Viljandi linnas kesklinna ja Uueveski piirkonnas tuletõrje veevõtukohtade katsetusi.
Seoses kontrolliga võib esineda vee rõhu ja -kvaliteedi kõikumisi.

Vee kvaliteedi probleemide korral palume pöörduda järgmistel kontaktidel:
Jaamade juht
Tel 614 0019
või e-posti teel: info@viljandivesi.ee