Ehitustööd Lennuki tänava piirkonnas

11.september – 30.november toimub Lennuki tänava piirkonnas vee -, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustike ehitus.
Tööde teostaja Tomex Tööd OÜ. Kaevekohtade katendid taastatakse lõplikult 2024.a kevadel.

Ehitustööde ajal muutub piirkonna liikluskorraldus sh ligipääs kinnistutele. Võimalikud on lühiajalised vee kvaliteedi ja
– rõhu kõikumised. Plaanilistest veekatkestustest teavitatakse kliente ette.