Ajalugu

Viljandi linn sai endale ühisveevärgi 1911. aastal, mil rajati meie linna siluetti kuuluv veetornja esimene
puurkaev. 1974 aastal kasvas Viljandi Rajooni Kommunaalettevõtete Kombinaadist välja iseseisev ettevõte
Viljandi Rajooni Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Tootmisvalitsus
mille ülesandeks oli veevarustuse ja kanalisatsioonialaste teenuste osutamine peale Viljandi veel ka Suure-
Jaanis, Mustlas, Abjas ja Mõisakülas. Järgnevate aastate jooksul toimunud reorganiseerimiste käigus
moodustati Munitsipaalettevõte Viljandi Veevärk, mille õigusjärglaseks on 30. jaanuaril 1997. aastal
äriregistrisse kantud Aktsiaselts Viljandi Veevärk.