24 h telefon

614 0013
Tööpäevadel kell 8:00-16:30 vastab telefonile klienditeenindaja.
Töövälisel ajal on telefon mõeldud ainult avariiteadete edastamiseks. Kõne suunatakse esmalt
automaatvastajale ning seejärel edasi helistaja poolt tehtud valikule:
1. kõne salvestamine
2. kõne suunamine valves olevale lukksepale
Parema teeninduskvaliteedi tagamiseks kõik kõned salvestatakse.

435 4000
Tänavavalgustuse rikketelefon (automaatvastaja)