Näitude teatamine Lihtne viis näitude teatamiseks
* Veemõõtja kood asub Teie arvel aadressi ees, kui seda täpselt ei tea, võib täitmata jätta.
Näitude teatamine ka telefonil 6140014 või meili teel klient@viljandivesi.ee

 
Otsi lehelt:
 

Operatiivinfo Hoia end asjadega kursis!

TEENUSTE OSUTAMINE ERIOLUKORRA AJAL

Eriolukorra ajal teostame teenuste osas ainult
järgmisi töid (eesmärk on võimalikult maksimaalselt
vähendada nakkusohtu ja tagada veeteenuse
toimimiseks vajalik personal):

- Reovee äravedu eraisikutelt ainult veevärgi
teeninduspiirkonnas (Viljandi linn, Viiratsi asula,
Vana-Võidu küla, Tänassilma küla, Valma küla,
Jämejala küla).

- Kanalisatsiooniummistuste likvideerimine ainult
veevärgi torustikel, erandolukorras e avariiolukorras 
ka kinnistutel eelmises punktis nimetatud asulates.

 

AS VILJANDI VEEVÄRK KONTOR ON SULETUD

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Elutähtsa teenuse tagamiseks ja viiruse
leviku tõkestamiseks sulgeb Viljandi
Veevärk oma kontori kliendikülastusteks.
Palume kontakteeruda ainult telefoni- või
e-posti teel.

KLIENDITEENINDUS 614 0013; 614 0014  
klient@viljandivesi.ee
ÜLDINFO   614 0010
info@viljandivesi.ee

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Toetus eraisikutele torustiku ehitamiseks

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
toetab eraisikuid kinnistu veetorustike ja
-kanalisatsioonitorustike ehitamisel või
kinnistu reovee kogumiseks mahuti
paigaldamisel. Loe lähemalt SIIT.