Näitude teatamine Lihtne viis näitude teatamiseks
* Veemõõtja kood asub Teie arvel aadressi ees, kui seda täpselt ei tea, võib täitmata jätta.
Näitude teatamine ka telefonil 6140014 või meili teel klient@viljandivesi.ee

 
Otsi lehelt:
 

Operatiivinfo Hoia end asjadega kursis!

Veekatkestus 26.10.2020

Seoses veetorustiku remonttöödega toimub
veekatkestus Uueveski teel esmaspäeval
26.10.2020 ajavahemikul kell 9:00-14.00 ca 2 tundi
järgmistel kinnistutel:

- Uueveski tee: 2,4,5,6,6a,7
- Uus tn: 21b,21c,25,27

Uus veeteenuse hind

Alates 01. novembrist 2020.a kehtib AS Viljandi Veevärk
tegevuspiirkonnas uus veeteenuse hind. Loe lähemalt SIIT

KIKi toetus eraisikutele

Alates 8. maist 2020 saavad KIKist toetust eraisikute
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristu rajamiseks
taotleda ka isikud, kelle majapidamine asub alla 2000
tarbijaga reoveekogumisalal. Samuti pikeneb kõikidele,
sh üle 2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikele
vooru tähtaeg - projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp
ei või olla hilisem kui 31. august 2023.
Loe lähemalt SIIT