Näitude teatamine Lihtne viis näitude teatamiseks
* Veemõõtja kood asub Teie arvel aadressi ees, kui seda täpselt ei tea, võib täitmata jätta.
Näitude teatamine ka telefonil 6140014 või meili teel klient@viljandivesi.ee

 
Otsi lehelt:
 

Operatiivinfo Hoia end asjadega kursis!

Veekatkestus 09.07.2020

Seoses veetorustiku ehitustöödega toimub
veekatkestus Tallinna tänaval neljapäeval
09.07.2020 ajavahemikul 9:00-17:00ni.

Veeühenduseta jäävad kinnistud:
- Tallinna tn: 11,13,13a,15,15a
- C.R. Jakobsoni tn: 6

KIKi toetus eraisikutele

Alates 8. maist 2020 saavad KIKist toetust eraisikute
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristu rajamiseks
taotleda ka isikud, kelle majapidamine asub alla 2000
tarbijaga reoveekogumisalal. Samuti pikeneb kõikidele,
sh üle 2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikele
vooru tähtaeg - projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp
ei või olla hilisem kui 31. august 2023.
Loe lähemalt SIIT

KÜSITLUS

Lugupeetud Viljandi Veevärgi klient

Palume Teie hinnangut meievahelise koostööle SIIN