Näitude teatamine Lihtne viis näitude teatamiseks
* Veemõõtja kood asub Teie arvel aadressi ees, kui seda täpselt ei tea, võib täitmata jätta.
Näitude teatamine ka telefonil 6140014 või meili teel klient@viljandivesi.ee

 
Otsi lehelt:
 

Operatiivinfo Hoia end asjadega kursis!

Veekatkestus 23.09.2020

Seoses veetorustiku ehitustöödega toimub
veekatkestus Tallinna tn kolmapäeval 23.09.2020
ajavahemikul kell 9:00-17:00 etappide kaupa
järgmistel kinnistutel:


Jakobsoni-Uus,
kestvus kell 9:00-11:00
Veeühenduseta jäävad:
- Tallinna tn: 25, 25a, 27, 29, 29a, 29b, 31

Turu-Jakobsoni,
kestvus kell 11:00-13:00.
Veeühenduseta jäävad:
- Tallinna tn: 11a, 13, 13a, 15, 15a

Uus-Uku, 
kestvus kell 13:00-15:00
Veeühenduseta jäävad:
- Tallinna tn: 22, 24, 33, 35, 37
- Uku tn: 1

Uku-Maramaa, 
kestvus kell 15:00-17:00
Veeühenduseta jäävad:
- Ilmarise tn: 1
- Tallinna tn: 41(Aqua pesula)

Veekatkestus 22.09.2020

Seoses veetorustiku remonttöödega toimub
veekatkestus Viiratsi alevikus Sakala tänaval
teisipäeval 22.09.2020 ajavahemikul kell 9:00-14:00

Veeühenduseta jäävad kinnistud:
- Sakala tn: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42a, 43, 44, 
                 44a, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58;
- Nurme tn: 1, 3, 5;
- Aasa tn: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.

 

KIKi toetus eraisikutele

Alates 8. maist 2020 saavad KIKist toetust eraisikute
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristu rajamiseks
taotleda ka isikud, kelle majapidamine asub alla 2000
tarbijaga reoveekogumisalal. Samuti pikeneb kõikidele,
sh üle 2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikele
vooru tähtaeg - projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp
ei või olla hilisem kui 31. august 2023.
Loe lähemalt SIIT